ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۶۴۷۲

دکتر مهدی محمد حسینی

متخصص جراحی عمومی

 

 

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱