ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۶۲۸۶

دکتر مهدی محمد حسینی

متخصص جراحی عمومی

 

 

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱