امور مالی

تعداد بازدید:۲۸۵۴

 

اندیشمند نوری

سمت: مدیر امور مالی مرکز آموزشی و درمانی ولایت گرمی

شرح وظایف واحدهای امورمالی:

۱. حقوق و دستمزد: تهیه و تنظیم لیست حقوق – اضافه کار– کارانه بیمه – لیست های متفرقه و اسناد هزینه ای مربوط و پرداخت لیست ها و غیره

۲. دریافت و پرداخت: نظارت بر امور حسابداری دریافت و پرداخت کلیه اسناد مالی و مغایرت های بانکی و...

۳. درآمد: کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد کلیه صندوقداران و همچنین تهیه و تنظیم کلیه اسناد درآمدی و سازمان های بیمه ای و طرف قرارداد

۴. رسیدگی به اسناد: رسیدگی به کلیه اسناد مالی و مطابقت با مقررات و آیین نامه مالی و معاملاتی و بخشنامه های صادره

۵. صدور اسناد: تهیه و تنظیم اسناد مالی مطابق سر فصل های تعیین شده

۶. اموال: ثبت، حفظ و نگهداری کلیه اموال بیمارستان وکلینیک فوق تخصصی کوثر

۷. تنظیم و ارسال گزارشات مالی (ارائه صورتهای مالی وتراز آزمایشی ومغایرت بانکی)

۸. جلسات مداوم با واحدها ی مختلفی همچون داروخانه ، آزمایشگاه ، انبار و کارپردازی ،آشنایی با برنامه های نظام نوین مالی و HIS انبارها و بکارگیری از برنامه فوق در ارتقا کمی و کیفی انبار داروئی و لوازم مصرفی

کارکنان شاغل در واحد امورمالی مرکز:

 

مسئول رسیدگی به اسناد امور مالی اندیشمند نوری
مسئول دریافت و پرداخت اسماعیل جاهد
مسئول دفترداری و اعتبارات اندیشمند نوری
مسئول کارانه سروناز شهماری
مسئول تنظیم اسناد سروناز شهماری
مسئول درآمد جلال جمشیدی
جمعدار اموال بهرام معصوم زاده
رابط بانکی و بایگانی امور مالی داور ابیش زاده


 

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۷