بخش زنان و اطفال

تعداد بازدید:۱۶۹۵

بخش زنان و اطفال

 

مسئول بخش: اسماء ندائی

تعداد تخت فعال: ۳۶

تعداد تخت جراحی زنان: ۱۴

تعداد تخت اطفال: ۱۸

تعداد تخت پست پارتوم: ۴

تعداد کارکنان :۱۳

پذیرش بیمار:
بیماران سزارین و زایمان طبیعی پس از تشکیل پرونده در پذیرش بیمارستان، توسط کمک بهیار در بخش زنان پذیرفته شده و بستری میشوند و سپس به اتاق زایمان منتقل میشوند. پس از عمل سزارین یا زایمان طبیعی به بخش زنان عودت داده میشوند.

پروسجرهایی که در بخش انجام میگیرد:

تعبیه برانول
سونداژ
استفاده از دستگاه الکتروشوک در مواقع اظطراری
انجام صحیح تزریقات IM-IV-Sc
تزریق انسولین و اطلاع از پروتکل انسولین
تعبیه NGT
محافظت از درن ، سوند مثانه و ردی واک
تزریق سولفات منیزیم و توجهات پرستاری مربوطه به آن
کنترل خونریزی
کنترل علایم حیاتی
کنترل هوشیاری بیمار
کنترل سرم ها
تزریق آمپول رگام در مادران

بیماران رایج در بخش زنان یا کیسهای این بخش:

سزارین
زایمان طبیعی
مکدونالد
تحت نظر خانم حامله
پره اکلامپسی
خونریزی سزارین و زایمان طبیعی
دیابت حاملگی

بخش اطفال

بیماران تنفسی (پنومونی- آنفولانزا و...) - بیماری های گوارشی (گاستروآنتریت و...) وکلیه مواردی که قابل درمان می باشند. در ضمن بخش اطفال POST-ICU میباشد.پروسیجرهای خاصی مانند سونداژ –نمونه گیری خون اطفال –تزریق در بخش انجام می شود. ABGخون - التو و آنفو لانزا در فصل شایع آن در بخش ایزوله ودرمان می شوند.بیماری های اعلام شده از سوی مرکز مبارزه به بیماری ها نیزگزارش می شوند.

 

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱