خدمات پرتونگاری

تعداد بازدید:۳۷۹۷

مسئول بخش: خانم فریده ره گوی

تحصیلات: کارشناس رادیولوژی

تعداد کارکنان: ۸ نفر

خدمات تصویربرداری: این خدمات شامل۲ دسته زیر می باشد:
-رادیوگرافی
-سونوگرافی
تصویربرداری از سیستم گوارشی:
Barium Swallow ، Barium meal، UGI، transit ، Barium Enema.

تصویربرداری از سیستم ادراری:
I.V.P- R.U.G- V.C.U.G- Cystography- Nephrostography

سونوگرافی:
-سونوگرافی احشاء شکم و لگن
-سونوگرافی غدد بزاقی و تیروئید و پاراتیروئید
-سونوگرافی پستان ها و نسج نرم زیر بغل
-سونوگرافی به روش ترانس واژینال و ترانس رکتال
-سونوگرافی رتروپریتوئن
-سونوگرافی سیستم مجاری ادراری

سونوگرافی های حاملگی شامل:
تشخیص حاملگی، بررسی جنین، چندقلویی، بیوفیزیکال پروفایل، آنومالی و IUGR، تعیین وزن و میزان مایع آمنیوتیک، تشخیص حاملگی خارج از رحمی و NT/ NB.
سونوگرافی های داپلر از عروق بدن:
داپلر شریانی کاروتید- داپلر شریانی ورتبرال- داپلر اندام های فوقانی و تحتانی (شریانی و وریدی)- داپلر آئورت سیلیاک SMV- داپلر آئورت شکمی- داپلر ترانس رکتال و ترانس واژینال- داپلر تستیس و پروستات- داپلر توده در کلیتوریس- داپلر جنین و عروق بند ناف- داپلر کبد و ورید پورت- داپلر لگن داپلر نسوج سطحی و یا مفاصل- داپلر شریان های کلیتین- داپلر عروق کلیه پیوندی- داپلر چند قلویی- داپلر Penis با تزریق پاپاورین- داپلر توده شکمی.

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۳۹۸