بخش نوزادان

تعداد بازدید:۱۳۸۹

بخش نوزادان

 

 

مسئول بخش: رقیه میرزایی

تعداد تخت فعال :۱۵

تعداد کارکنان: ۱۱

 

بخش نوزادان بیمارستان ولایت در طبقه دوم بیمارستان واقع شده و با پزشکان متخصص اطفال و کادر مجرب پرستاری و داشتن ۱ اتاق دوستدار مادر و کودک، ۱ اتاق با ۵ انکوباتور، ۷ دستگاه فتوتراپی، ۶ کات نوزاد و ۱ تخت احیای نوزاد وظیفه خدمت رسانی به مردم منطقه را دارد.

 

در این بخش نوزادان تا ۲۸ روزگی با تشخیص هایی از قبیل ایکتر، سپسیس، هیپوگلایسمی، سندرم آسیراسیون مکونیوم، دیسترس تنفسی، عفونتهای ادراری، مادردیابتی، سوءمصرف مواد، پنومونی، بثورات جلدی....بستری میشوندو اقداماتی مانند سرم تراپی و آنتی بیوتیک تراپی و اکسیژن تراپی و...انجام میشود.

اقدامات و آموزش هایی پرستاری مانند مراقبت آغوشی مادر ونوزاد، نحوه مراقبت در منزل، انجام واکسیناسیون، انجام غربالگری دوره نوزادی، مشاوره های تلفنی به والدین انجام می شود.

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۷