شرح وظایف رئیس امور عمومی بیمارستان

تعداد بازدید:۵۷۵۹
 
 
 

۱) دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

 

۲) نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنماییهای لازم جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان ازنظرساختمان، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تعیین هزینه آنها و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مسئولان مربوطه

 

۴) انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم ساز ی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات

 

۵) تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان

 

۶) برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

 

۷) برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

 

۸) سازماندهی، تعیین شرح وظایف، تقسیم کار، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین واحد های تابعه

 

۹) پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه

 

۱۰) برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی

 

۱۱) برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی انبارداری، تعمیرات و نگهداری خودروها

 

۱۲) رضایت‌سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمان‌سنجی ارائه خدمات

 

۱۳) رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن

 

۱۴) انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمتها

 

۱۵) رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده

 

۱۶) امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی، مأموریت و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی

 

۱۷) شرکت در نشست‌ها و کمیسیونهای گوناگون برابر دستور

 

۱۸) بررسی گزارشهای تهیه شده از کارهای انجام یافته و ارائه به مقامات مافوق

 

۱۹) نظارت و کنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقلیه

 

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۷