اتاق عمل

تعداد بازدید:۱۴۹۰

مسئول بخش: منیژه نامور

تحصیلات: کاردان اتاق عمل

تخت عمل: ۲

تعداد اتاق عمل: ۲

تعدا تخت ریکاوری: ۳

تعداد کارکنان اتاق عمل :۱۱ نفر

کارکنان بیهوشی: ۸نفر

کل کارکنان: ۲۳ نفر

۱ – نحوه پذیرش بیمار: مددجو از بخش به اتاق عمل منتقل می شود و پرستار اتاق عمل هنگام تحویل بیمار ابتدا خودرا به بیمار معرفی می کند سپس نام بیمار ونوع عمل جراحی وی را سؤال می کند سپس پرونده را به دقت بررسی کرده (نام، مشخصات، رضایت عمل، مشاوره بیهوشی و......، آزمایشات) بعداً دستبند بیمار را بامشخصات پرونده وگفته بیمار تطبیق داده اگر مغایرتی نداشت بیمار را به اتاق قبل از عمل راهنمایی می شود.

۲ – نحوه انتقال بیمار به بخش: پس از اتمام عمل جراحی و انتقال بیمار به ریکاوری بیمار از نظر علائم حیاتی و وضعیت ناحیه عمل و.... کنترل می گردد وپس از تکمیل شدن پرونده وهوشیاری کامل (در بیهوشی جنرال) و بازگشت حس اندامها (در بیهوشی اسپاینال) با اجازه متخصص بیهوشی بیمار به بخش منتقل می گردد.

 

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۷