دیالیز

تعداد بازدید:۱۴۶۸

مسئول بخش: ژاله فولادی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

تعداد تخت: ۵

تعداد کارکنان: ۵ نفر

فعالیت عمده بخش همودیالیز، جلوگیری از ایجاد عوارض ناشی از افرایش سموم و مایعات بدن، به بیماران CRF (مبتلا به نارسایی مزمن کلیه)، بیماران اورژانس و بیماران میهمان می‌باشد.
بیماران CRF و ESRDکه نیاز به دیالیز دارند با توجه به امکانات موجود بخش با ویزیت و نظر مستقیم پزشک بخش به بخشی معرفی شده و در برنامه هفته ای قرار می گیرند. بیماران اورژانس بستری در بخشها از طریق انجام مشاوره نفرولوژیست به بخش معرفی و در نوبت دیالیز قرار می گیرند و تا زمانیکه در این بیمارستان بستری بوده و نیاز به همودیالیز دارند در نوبت قرار داده می شوند.
بیماران میهمان در صورت وجود تخت خالی پس از تماس با بیماران و اخذ معرفی از شهرستان محل اقامت و بیمارستانی که تحت همودیالیز قرار می گیرد پذیرش می‌شوند.
ویزیت پزشکان محترم داخلی، قلب و در صورت نیاز بیماران سایر مشاوره های تخصصی، اقدامات تشخیصی و پاراکلینیکی لازم شامل آزمایشهای بیوشیمی، هماتولوژی، ایمونولوژی، الکتروکاردیوگرافی، عکس قفسه سینه در این بخش انجام می‌شود. بیماران محترم می توانند در صورت داشتن هرگونه مشکل مستقیماً پرستار مربوطه، سرپرستار بخش یا پزشک مسئول بخش را در جریان قرار دهند.
آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۸