نحوه پذیرش بیمار

تعداد بازدید:۱۲۰۳

برای هر بیمار بستری یک پرونده بستری مجزا تشکیل می گرددوبرای هربیمار سرپایی و اورژانس یک پرونده سرپایی با شماره سرپایی تشکیل می گردد

قوانین پذیرش بیماران بستری

  • همراه داشتن دستور بستری ازپزشک معالج

  • همراه داشتن دفترچه بیمه با تاریخ معتبر و برگه کافی (در هنگام پذیرش و ترخیص)

  • دادن رضایت برای بستری واعمال جراحی

  • در صورتی که بیمار بستری به سن قانونی نرسیده باشد و یا در شرایط روحی و جسمی نابالغ باشد، ولی (پدر) و یا قیم قانونی بیمار (با در دست داشتن اسناد قانونی) در هنگام پذیرش جهت رضایت بستری و درمان حضور داشته باشد.

پس از کنترل هویت بیمار تمام مشخصات بیمار به طور کامل در کامپیوتر ثبت می گردد و شماره ای به بیمار اختصاص می یابد. اگر بیمار سابقه بستری داشت با شماره قبلی برای بیمار پرونده تشکیل می شودو باتوجه به مورد داخلی یا جراحی بودن بیمار اوراق مخصوص داخل پرونده قرارمی گیرد.

برای بیماران سرپایی هم با شماره سرپایی پرونده تشکیل می گردد واوراق مخصوص پرونده سرپایی در پرونده قرارمی گیرد

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۷