حراست بیمارستان

تعداد بازدید:۲۲۳۷

مسئول حراست بیمارستان: یعقوب عیوض وند

 

تعریف حراست
√حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می باشد. از لحاظ عرف اداری حراست به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود به عهده دارد.
√اداره حراست به منظور حفظ اصول و تعمیق ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجادنظم و انسجام در اداره تشکیلات سازمانی دانشگاه فعالیت میکند تا ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب هر گونه انحراف اشکای و تخلفی را در امور اجرائی کشفنماید و گزارشها و رهنمودهای لازم را در این زمینه به مراجع ذیصلاح ارسال دارد.
√حراست به عنوان مشاور مدیریت: حراست به عنوان چشم مدیر در سازمان و با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای مدیریت محسوب شود.

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱