تعرفه های بیمارستان

تعداد بازدید:۱۲۶۸

۵ عمل جراحی شایع در بیمارستان ولایت گرمی در سال ۹۵‌

 

 

اعمال جراحی شایع

جمع کل

(به ریال)

سهم بیمار

(به ریال)

سهم سازمان

(به ریال)

سهم یارانه دولت (به ریال)

سزارین C/S

13969540

905653

۱۲۲۸۲۱۲۰

۷۵۵۸۹۲

کورتاژ D/C

5862353

424969

۵۰۲۷۴۰۰

۲۵۹۹۸۱

کولپورافی

۱۴۱۹۳۶۵۵

۹۰۲۹۲۳

۱۲۳۵۴۳۰۰

۷۸۶۴۳۱

آپاندیسیت

۱۳۶۱۰۹۳۸

۹۰۳۹۷۰

۱۱۰۱۹۶۰۰

۱۵۳۷۳۶۴

فتق اینگوئینال

(هرنی)

۱۴۷۸۸۲۱۸

۶۵۹۸۶۸

۱۳۱۰۹۸۳۹

۳۹۶۱۶۰

 

تعرفه تخت های مصوب در بیمارستان درجه۲

 

تخت عادی

۱۰۶۶۰۰۰

تخت نوزادان

۷۴۶۰۰۰

تخت ICU

4944000

تخت CCU

2272000

 
آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۵